Mari stod for undervisningen under årets første samling for seniorene i Gladur.

Helgens seniorsamling ble arrangert i regi av Gladur. Deltagerne hadde full innlosjering og det gjorde slik at det sosiale samværet ble høyt prioritert.
Fantastisk vær, en underholdene gjeng med fine hester gjorde helgen vellykket og tilbakemeldingene har vært positive.

Freyja Amble Gisladottir har begynt å jobbe på Ågreneset!  ››