Resultater fra unghestskue på Ågreneset 10.11.2012

Tekst og resultater hentet fra; http://www.hrani.org

"Resultatene for årets unghestskue er på plass!

Vi har hatt en utrolig trivelig dag på Ågreneset. Publikum og utstillere har gitt enormt med positive tilbakemeldinger. I tillegg til å se flotte ungdyr, har vi også sett speennende salgshester, spist god mat og ikke minst hatt det sosialt og trivelig!
Takk til alle som bidro for at arrangementet skulle bli så bra som det gjorde! :) Det gjelder publikum så vel som utstillere og dugnadshjelp!
Vi legger opp til ny unghestskue til neste år!"
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHJhbmkub3JnfGhyYW5pfGd4OjZmMjEwNDNlYzdhN2NjY2I
Beste hingsteføll og beste 2 års hoppe fra Ågrenesets egenavl!  ››