Vel overstått kurs weekend

Denne snøfulle weekenden har Ågreneset avholt kurs med Nils-Christian Larsen. Kurs deltakerene som hovedsakelig kom fra østlandet i Norge benyttet seg av Cowboy leiligheten på stedet til losji.
Ågreneset stod for lunch begge dager og en bedre middag på lørdag aften på et av de beste spise steder i Grimstad. 

Det ble lagt stor vekt på en god og funksjonell sits for den enkelt rytter ,  hvor videre man får hesten til å fungere mellom hjelperne og frem til hånden. At hånden til rytteren arbeider fremover , ikke tilbake slik at fremdriften blir til en positiv opplevelse for begge parter. Essensen må være at man rir hesten bakfra med sjenkel , sete eventuelt stemme frem til en myk hånd som tar hesten videre til neste setg.

Pensumet ble diskutert igjennom til hvordan , hvorfor og hvilken vei å gå videre for den enkelte equipasje. For enhver ambesiøs rytter må man sette seg hovedmål og delmål slik at man arbeider målrettet fremover mot sine mål.

Vi viser her på bildene 4 av deltakerne på kurset med sine respektive hester de satser på kommende sesong!

Ågreneset ser frem til neste kurs som er 19 - 20 februar!

Velkommen-

Ågrensets diamant  ››